Kas „tasuta“ ühistransport viib Paidest inimesed?

-
Kas riigi poolt aastas kuni 1056 euro ära võtmine töötavalt pensionärilt muudab Eesti kuidagi paremaks ja õiglasemaks? Kas see lahendab tööjõu kitsikuses (täna täitmata umbes 13000 töökohta) vaevlevate tööandjate mured? Igaüks saab aru, et vastus nendele küsimustele on kindlasti mitte.
Ometi on dokumente ja otsuseid, mis võivad ellu rakendamisel omada reaalset positiivset mõju meie kõigi heaolule ja ka rahakotile. Üheks selliseks näiteks on omavalitsuse teehoiukava.
Võime rõõmustada, Paide linnal, kui haldusüksusel, on lõpuks olemas teehoiukava. Eelmise aasta viimasel linnavolikogu istungil sai maakonna suurim haldusüksus, see tähendab Paide linn ilma ühinenud Paide ja Roosna-Alliku vallata, endale teehoiukava, mida pole olemas olnud. Paide linna teede olukord kinnitab, et kava ja selle rakendamine on hädavajalik, sest iga liikleja teab omast käest, et teed ja tänavad vajavad hädasti investeeringuid. Sama tunnet sedastab ka see dokument. Nüüd on teada ka summa, mida teede ja tänavate nõutava seisukorra saavutamiseks koheselt vaja investeerida on. See summa on peaaegu 8 miljonit eurot. Sellise summa kohene investeerimine käib Paidele üle jõu, on ju see sarnases suurusjärgus spordihoonesse investeeritud summaga, mille laenu veel aastaid tasume.

Teehoiukava järgselt on võimalik Paide linna teede ja tänavatega jõuda nõutava seisukorra saavutamiseni 15. aastaga ja see eeldab iga-aastast panustamist. See on märkimisväärne aeg, kuid linna finantsvõimekus kiiremat tempot seada ei lubanud. Sellest aeglasem protsess ei ole kindlasti aktsepteeritav. Pigem tuleb võimaluste tekkimisel kiirust lisada, sest omavalitsuse vaatest on teed ja tänavad üks põhilisi investeeringu objekte, mis on selgelt avaliku sektori teha. Neil on ka konkreetne mõju teel liiklejatele, sest katkised teed ja tänavad lõhuvad näiteks meie autosid.

Ometi selgus regionaalarengu komisjoni koosolekul, et linnavalitsuse poolt esitatud 2018.a linnaeelarve eelnõu liigub sellest 15. aasta plaanist märkimisväärselt eemale. Mitusada tuhat eurot, mida on hädasti vaja linna teede ja tänavate olukorra parandamiseks on puudud ja seda sõltumata sellest, et volikogu on andnud selge suunise püsida plaanis.

Teine oluline külg selle teehoiukava juures on see, et sealt puuduvad ühinenud Paide ja Roosna-Alliku valla teedevõrgu kulud. Need kajastuvad küll endiste omavalitsuste poolt vastuvõetud plaanides, kuid tänasel linnavolikogul puudub ühtne ülevaade kogu omavalitsuse vajadustest selles valdkonnas. Andsime linnavalitsusele selge korralduse, et kõigi kolme omavalitsuse teehoiukavad peavad selle aasta jooksul ühes dokumendis kajastatud saama. Loodan, et see töö suudetakse teha.
Oleme nüüd üks omavalitsus ning volikogu ja valitsus vastutavad kogu piirkonna arengu eest ning selleks peavad olema ka vahendid olemas. Üks võimalik koht, kust nelja aasta jooksul pea veerand miljonit eurot kohe võtta oleks, on poliitilised piirkonnajuhid ehk siis nende ametikohtade kaotamine.

Kokkuvõtteks jõudes tagasi pealkirja juurde, kas „tasuta“ (loe: maksumaksja poolt kinni makstud) ühistransport viib Paidest inimesed? Ei, kindlasti mitte. See võib olla küll põhjuseks, miks oma elukohana registreerida tegelik elukoht, kuid otsus minemise kohta on juba varem tehtud. Põhjusi tuleb otsida ikka sellest, miks ei ole elukeskkond piisavalt ahvatlev, et siia jääda. Üks osa sellest valemist on kindlasti ka teede- ja tänavavõrk, mis peab olema väga heal tasemel, et konkureerida teiste linnadega. See on elementaarne, et saad näiteks lapsevankriga liikuda nii et ei pea teed ületades mööda kõrgeid kõnniteeääri ronima või Eestimaa talve tulles kõndima, kui liuväljal.
Eelmine
Paide linnavalitsusel on plaan linn vigaseks laenata, jälle?

Lisa kommentaar

Email again: